STICK OUT LÀ GÌ

     

stem from the fact that: xuất phát điểm từ việc

His depression stemmed from the fact that he had never really got over his father’s death.Nỗi buồn phiền của anh ấy xuất phát từ những việc anh ấy không thực sự thừa qua được nỗi đau mất cha.

Bạn đang xem: Stick out là gì


step aside: rút lui; trường đoản cú bỏ; từ chức

Many people felt that the old King should step aside & give his son a chance.Nhiều người nghĩ rằng vị vua già đề nghị thoái vị cùng cho đàn ông mình một cơ hội.Ed Taylo, President of Pencom Software, has stepped aside to lớn make way for someone younger.Ed Taylo, chủ tịch của Pencom Software, đang rút lui để nhường chỗ mang đến một bạn trẻ hơn.

step down: rút lui; tự bỏ; tự chức

In 1990 the President announced that he was stepping down as buổi tiệc ngọt leader.Năm 1990 tổng thống tuyên tía rằng ông đang rút lui khỏi cương vị chỉ huy đảng.

step down from: rút lui khỏi; từ bỏ

Vice chairman Alan Binder said that he would step down from the central bank when his present contract expired.Phó chủ tịch Alan Binder nói rằng ông vẫn rút lui khỏi ngân hàng trung ương khi hợp đồng bây giờ của ông kết thúc.

step out: xuất hiện thêm trong (trang phục gì)

All eyes were on the Princess last night as she stepped out in a stunning wrap-around dress.Đêm qua mọi góc nhìn đều đổ vào công chúa lúc nàng mở ra trong cái áo váy đầm đắp chéo tuyệt đẹp.

step out with: hẹn hò với (ai)

Michael Wrighton, the film director, is stepping out with actress Jenny Seaman.Đạo diễn phim Michael Wrighton đang hẹn hò với phái nữ diễn viên Jenny Seaman.

stick sth down – stick down sth: viết vội; viết đại

Why don"t you stick your name down – you can always change your mind later.Sao anh ko viết nhanh tên anh ra trên đây – trong tương lai anh thay đổi ý lúc như thế nào cũng được.I had no idea what I was supposed to lớn write, so I just stuck anything down.Tôi chần chừ phải viết gì nên có thể viết đại thứ gì đó ra.

get stuck in/get stuck into sth: xông vào

All right, everyone. Roll your sleeves up and get stuck in!Nào, rất nhiều người. Xăn tay áo lên với xông vào!By the time I got there I was too exhausted to get stuck into the debate.Lúc mang đến đó tôi mệt mỏi quá không xông vào tranh biện nổi.

Xem thêm: Người Ái Kỷ ( Narcissism Là Gì ? Dấu Hiệu Của Một Người Ái Kỷ?


stick out from: chỉ dẫn ngoài; chìa ra khỏi

His hair stuck out from under his cap.Tóc anh ấy chìa ra bên ngoài dưới mẫu mũ.

stick your tongue out – stick out your tongue: lè lưỡi ra

When she asked him khổng lồ help her, he just stuck out his tongue và laughed.Khi cô ấy dựa vào anh ta giúp, anh ta lè lưỡi ra cùng cười.

stick sth out – stick out sth: đưa cái gì ra; ưỡn vật gì ra

If you stand up straight và don"t stick your stomach out, you"ll look slim.Nếu anh đứng ngay lại với không ưỡn bụng ra, trông anh sẽ nhỏ và gọn hơn.

stick out: rõ ràng; dễ thấy

The thing that sticks out is that there are no women involved in the project.Có một điều rất đơn giản thấy là không có phụ nàng tham gia vào dự án.

stick out like a sore thumb: trông thật dị hợm; trông thật không giống người

The new building stuck out like a sore thumb.Toà nhà new trông thiệt dị hợm.There aren"t many foreigners in this part of the country – any stranger sticks out lượt thích a sore thumb.Người quốc tế ở vùng này của tổ quốc không nhiều, nên bất cứ người lạ nào trông cũng khôn xiết khác người.

stick up for yourself: tự bảo đảm an toàn mình

I was determined khổng lồ be more confident, more able to stick up for myself at work.Tôi quyết vai trung phong sẽ đầy niềm tin hơn và có tác dụng tự bảo đảm mình tốt hơn trên sở làm.

Xem thêm: #1 Máy Giặt Sanyo 8Kg Giá Bao Nhiêu ? Máy Giặt Sanyo Giá Tốt Tháng 4, 2022


stick up for sth: bênh vực cho; bảo vệ; ủng hộ

If a client doesn"t agree with you, you must stick up for what you believe, but calmly và intelligently.Nếu quý khách không đồng ý với bạn, chúng ta phải bảo đảm an toàn những gì chúng ta tin, nhưng đề nghị bình tĩnh cùng thông minh.