Successful là gì

     

Successful đi cùng với giới tự gì? Đây là câu hỏi khá phổ biến khi chúng ta học giờ đồng hồ anh. Để làm rõ hơn về ý nghĩa, ngữ pháp cũng như cách áp dụng Successful trong giờ đồng hồ Anh như vậy nào, hãy tìm hiểu cùng giaynamdavinci.com qua nội dung bài viết này nhé!


*

1. Successful tức là gì?

Successful (successful /sək’sesful/) trong giờ đồng hồ Anh là tính từ (adj)

Có nghĩa là chiến hạ lợi, thành công

Các cụm hay gặp:

to be successful: thành tựu, thành công, thắng lợia successful candidate: ứng viên trúng tuyển; thí sinh trúng tuyển

Ví dụ:

Her debut album was hugely successful Stateside.

Bạn đang xem: Successful là gì

Dịch: Album đầu tay của cô ấy vẫn thành công tỏa nắng ở Mỹ.

The difference between successful & unsuccessful people is that successful people put into practice the things they learn.

Dịch: Sự khác biệt giữa những người dân thành công cùng không thành công xuất sắc là những người dân thành công chuyển vào thực hành những điều họ học được.

The successful mission marked the crowning moment for the space programme.Dịch: trọng trách thành công lưu lại thời tương khắc đăng quang quẻ của lịch trình không gian.

2. Successful đi cùng với giới từ bỏ nào?

Successful in sth/doing sth: thành công trong câu hỏi gì đó

My trip was successful in one respect.

Chuyến đi của tớ thành công ở một khía cạnh làm sao đó.

It was so successful in evolution.

Nó vẫn rất thành công xuất sắc trong quy trình tiến hóa.

Successful in passing illness.

Vượt qua mắc bệnh thành công.

They were largely successful in the north.

Họ đã thành công phần lớn ở miền bắc.

Popular đi với giới tự gìResponsible đi với giới từ gìWorried đi cùng với giới từ bỏ gì
Harmful đi cùng với giới từ bỏ gìBored đi với giới trường đoản cú gìMade đi cùng với giới tự gì
Satisfied đi với giới từ bỏ gìFamous đi cùng với giới trường đoản cú gìFamiliar đi cùng với giới từ gì

Successful at: thành công tại vấn đề nào đó

You can’t be successful at everything.

Bạn ko thể thành công xuất sắc ở hầu hết thứ.

Be successful at the poll.

Thắng lợi trong cuộc bầu cử.

He thoroughly enjoyed his university studies và he was successful at the university

Anh ấy khôn cùng thích vấn đề học đại học của anh ấy cùng anh đã thành công xuất sắc tại ngôi trường đại học.

If Jame isn’t passionate about what she does, she will not be very successful at it.

Jame ko đam mê phần lớn gì cô ấy làm, cô ấy sẽ không thành công cùng với nó.

Successful with: thành công xuất sắc với gì đó

He has been so successful with the electronic industry.

Anh ấy vẫn rất thành công xuất sắc với ngành công nghiệp điện tử.

I was really successful with business.

Tôi sẽ thực sự thành công xuất sắc với tởm doanh.

Also, has anyone ever been successful with the same day ticket requests for Tom.

Ngoài ra, có ai đó đã từng thành công xuất sắc với yêu ước đặt vé cùng trong ngày cho Tom.

Effect đi cùng với giới từ bỏ gìPleased đi cùng với giới từ gìAcquainted đi với giới từ gì
Important đi cùng với giới tự gìJealous đi với giới tự gìExcited đi cùng với giới tự gì
Interesting đi cùng với giới từ gìWell known đi với giới trường đoản cú gìFond đi cùng với giới từ bỏ gì

Successful for: thành công cho

I hope this turns out to lớn be as fun as it sounds and successful for her, I really wish I could go to lớn his event.

Tôi mong muốn điều này sẽ trở buộc phải vui vẻ và thành công xuất sắc cho anh ấy. Tôi thực sự mong tôi rất có thể tham dự sự kiện của anh ý ấy.

It’s been very, very successful for him.

Nó rất, khôn xiết thành công đối với anh ấy.

We are too successful for our own good.

Chúng ta quá thành công xuất sắc vì tiện ích của chính mình.

Successful on: thành công xuất sắc trên

As you can see, their artists didn’t turn out to lớn be successful on the first time but they tried very hard either.

Như bạn cũng có thể thấy, các nghệ sĩ không thành công xuất sắc ngay lần đầu tiên nhưng chúng ta cũng đã cố gắng rất nhiều.

Being successful on the internet may not be that difficult but it can be painful if you take the wrong approach.

Để thành công trên Internet có thể không cạnh tranh nhưng sẽ khá khó khăn nếu như bạn thực hiện nay sai phương pháp tiếp cận.

Exhibitions that are successful on the website have made the most of their chất lượng content.

Triển lãm thành công xuất sắc trên web sẽ tận dụng tối đa nội dung độc đáo và khác biệt của chúng.

Concern đi với giới trường đoản cú gìDifferent đi cùng với giới trường đoản cú gìArrive đi với giới từ gì
Succeeded đi cùng với giới tự gìExperience đi với giới từ bỏ gìMade from cùng với made of
Confused đi cùng với giới trường đoản cú gìPrevent đi cùng với giới tự gì

Successful as: thành công như

I don’ t know if I was successful as a doctor.

Xem thêm: Mẫu Bản Vẽ Shop Là Gì ? Bản Vẽ Shop Drawing Là Gì

Tôi băn khoăn liệu bản thân có thành công xuất sắc với tứ cách là một bác sĩ xuất xắc không.

We are far more successful as a team.

Chúng tôi thành công xuất sắc hơn nhiều với bốn cách là một trong những đội.

Professionally, they can be successful as a.

Về mặt chuyên môn, họ có thể thành công như một.

Successful of

The most successful of these poems.

Bài thơ này thành công xuất sắc nhất.

It was the most successful of our picnic.

Đó là thành công xuất sắc nhất của chuyến dã ngoại của chúng tôi.

That is the success of sliced bread.

Đó là thành công xuất sắc của bánh mỳ lát.

Successful because

The games were hugely successful because of this.

Các trò nghịch đã thành công tỏa nắng rực rỡ vì điều này.

Even if others don’t consider that you are successful, you may be successful because of your way of thinking.

Ngay cả khi fan khác không cho rằng các bạn thành công, bạn cũng có thể thành công nhờ cách để ý đến của bạn.

Robin is not a lazy person and he has tried to lớn look for work but he has not been successful because of his injury.

Robin không phải là 1 trong người biếng nhác và anh ấy đã cố gắng tìm việc làm tuy thế anh ấy dường như không thành công vày chấn yêu quý của anh.

Successful by: thành công bởi

Anyone can be successful by all means.

Bất cứ người nào cũng có thể thành vô tư mọi cách

It is now clear khổng lồ me that we can be much more successful by understanding them more.

Bây tiếng tôi thấy rõ rằng chúng ta có thể thành công hơn nhiều lúc hiểu họ các hơn.

Nobody becomes successful by trial and error và without help và guidance of someone.

Không ai trở buộc phải thành công bằng phương pháp thử cùng sai và không có sự giúp sức và phía dẫn của người nào đó.

Successful over

He has been very successful over the years.

Anh ấy đã rất thành công trong những năm qua.

I hope the app will be successful over the long term.

Tôi mong muốn ứng dụng sẽ thành công về thọ dài.

We’ve had many many fundraisers that have been equally successful over the years.

Chúng tôi đã có không ít cuộc khiến quỹ thành công giống hệt trong trong thời gian qua.

Successful to

Thought he is successful to lớn some extend but i believe he is not a complete happy man.

Cứ tưởng anh ấy thành công ở 1 mức độ nào đó cơ mà tôi có niềm tin rằng anh ấy ko phải là 1 trong người lũ ông hạnh phúc trọn vẹn.

Among the reasons American and trung quốc are successful today is due lớn the advancement of technology in their countries.

Trong số các lý do khiến Mỹ và china thành công thời nay là vị sự văn minh của công nghệ ở nước họ.

It made me successful lớn myself.

Nó đã tạo nên tôi thành công xuất sắc với thiết yếu mình.

Successful without

Create a strong team-It is impossible to be successful without a solid team.

Tạo ra một đội mạnh – không thể thành công nếu không có một nhóm vững chắc.

No treatment can hope khổng lồ be successful without the patient committing long-term.

Không có phương thức điều trị nào rất có thể hy vọng thành công mà người bệnh không cam đoan lâu dài.

Xem thêm: Hệ Thống Các Website Trên Internet Tạo Thành, World Wide Web Là Gì

Robin believes his organization could be successful without dealing in oil.

Robin tin rằng tổ chức của ông rất có thể thành công nhưng không cần sale dầu mỏ.Trên đó là các tin tức về cấu trúc successful đi cùng với giới từ gì? Hy vọng rằng qua nội dung bài viết này, giaynamdavinci.com vẫn giúp các bạn hiểu rõ hơn về các cấu tạo ngữ pháp này. Chúc các bạn học tập vui vẻ!