Thành phần hóa học của tế bào

     

Bạn sẽ xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và download ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại phía trên (49.27 KB, 1 trang )
Bạn đang xem: Thành phần hóa học của tế bào

Tế bào là 1 hỗn hợp tinh vi nhiều hóa học hữu cơ và hóa học vô cơ.Tế bào là 1 hỗn hợp tinh vi nhiều chất hữu cơ và chất vô cơ. Hóa học hữucơ bao gồm :- Prôtêin có cấu trúc phức tạp gồm những nguyên tố : Cacbon (C), ôxi (O), hiđrô (H), nitơ (N), lưu lại huỳnh(S), phôtpho (P), trong các số đó N là nguyên tố đặc thù cho hóa học sống.- Gluxit tất cả 3 nguyên tố là C, H, O trong các số ấy tỉ lệ H : O luôn luôn là 2H : 1 O.- Lipit cũng gồm 3 nhân tố là C, H, O trong những số ấy tỉ lệ H : O biến hóa tuỳ một số loại lipit.- Axit nuclêic bao gồm 2 loại: ADN (axit đêôxiribônuclêic) với ARN (axit ribônuclêic). Chất vô cơ bao gồmcác một số loại muối khoáng như can xi (Ca), kali (K), natri (Na), sắt (Fe), đóng (Cu)...


*
Trắc nghiệm sinh học tập lớp 10 phần II chương I _ Thành phần chất hóa học của tế bào 21 8 135
*
Thành phần chất hóa học của tế bào 22 814 4
*
Thành phần hóa học của tế bào ppsx 6 762 0


Xem thêm: Muối Ba Năm Muối Đang Còn Mặn Gừng Chín Tháng Gừng Hãy Còn Cay

*
yếu tắc hoá học của tế bào vi sinh vật: potx 8 632 0
*
CHƯƠNG 1:THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO potx 8 558 3
*
Phân tích câu chữ chương trình, xây dựng một số trong những giáo án năng lượng điện tử nằm trong chương I thành phần chất hóa học của tế bào. Chương II cấu tạo của tế bào. Sinh học tập 10 ban khoa học cơ bản 73 697 0
*
skkkn phía dẫn học viên lớp 10 cân đối dinh dưỡng để khung người phát triển trọn vẹn ( qua chương “ những thành phần hóa học của tế bào”) 44 905 1


Xem thêm: Hiện Tượng Khi Cho Viên Kẽm ( Zn Tác Dụng Với Hcl Không, Zn + Hcl → Zncl2 + H2

*
Phân tích nội dung chương trình, xây dựng một vài giáo án điện tử trực thuộc chương I thành phần hóa học của tế bào. Chương II 82 621 0