Vốn chiếm dụng là gì

     

Đây là tỷ số mình liên tiếp sử dụng trong những lúc phân tích report tài chủ yếu một cổ phiếu nào đó. Xác suất Tỷ lệ chiếm hữu vốn/bị sở hữu vốn bạn có thể hiểu nôm na như vậy này.